Genel Duyuru


Tarih : 23.06.2021 00:00:00
Baslık : İhale İlanı
Özet : Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi,No:17 adresindeki 261 ada 16 parsel üzerinde bulunan 1881m2 kapalı alan+250 m2 depo alanı bulunan işyeri, Belediye Meclisimizin 01/09/2020 tarih ve 89 nolu kararı gereği  10 yıl süre ile kiralanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesinin (a)bendi gereğince Kapalı teklif  usulü ile  kiraya verilecektir. İlan olunur.