Genel Duyuru


Tarih : 22.02.2024 00:00:00
Baslık : Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği İlanı
Özet :
02 Temmuz 2020 tarih ve 31173 kayıt sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin  11. Maddesine  istinaden;
        Belediyemizce görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi ile ilan edilecek kadro nitelikleri  aşağıda tablo halinde çıkartılmıştır.


TABLO 1-GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN AÇILACAK KODROLAR
UNVAN KODU
SINIFI
UNVANI
DERECESİ
ADEDİ
6835
G.İ.H
Şef
3
1
6835
G.İ.H
Şef
5
1
13010
G.İ.H
Zabıta Amiri
1
1
13010
G.İ.H
Zabıta Amiri
3
2
13010
G.İ.H
Zabıta Amiri
4
1
7825
G.İ.H
Bilgisayar İşletmeni
5
1