Yerel Esnaf İçin Belediyem Kart Başvuru Formu

Genel Şartlar

1. Fethiye Belediyesine borcun bulunmaması.

2. İşletmenin Fethiye Belediyesi mücaviralanı içinde bulunması.

Bilgi Formu

*
*
*
*
*
v
*
v
*