Organizasyon

 • BAŞKAN
  Alim KARACA
 • BELEDİYE MECLİSİ
 • BELEDİYE ENCÜMENİ
 • ETİK KOMİSYONU
 • Teftiş Kurulu Müdürlüğü
 • ÖZEL KALEM
 • BAŞKAN YARDIMCISI
  Sabri Oğuz BOLELLİ
  • Yazı İşleri Müdürlüğü
  • İnsan Kayn.ve Eğitim Müdürlüğü
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü
  • Basın Yayın ve Halkla İlşikiler Md.
  • Hukuk İşleri Müdürlüğü
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü
  • Kültür İşleri Müdürlüğü
  • İşletme Müdürlüğü
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • BAŞKAN YARDIMCISI
  Veli UYSAL
  • Zabıta Müdürlüğü
  • Sağlık İşleri Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  • Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
  • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
  • AFET işleri Müdürlüğü
 • BAŞKAN YARDIMCISI
  Güzide ÖZKAYA
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Plan ve Proje Müdürlüğü
  •  İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
  • Yapı Kontrol Müdürlüğü
  • Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü