Genel Duyuru


Tarih : 24.03.2022 00:00:00
Baslık : Onaylanan 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliğinin İnternet Ortamında İlan Edilmesi Hk.
Özet :
          Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesinin 1. bendinde “Çevre düzeni planı ve imar planları onaylandığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde otuz gün  süreyle herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan edilir.”   hükmü  bulunmaktadır.
          İlçemiz, Faralya Mahallesi,  Kıdrak Mevkii, 102 ada 7 nolu parselin deniz tarafındaki kıyı koruma yapısına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 17/01/2022 tarih ve 2022/01-03 sayılı kararı ile onaylanarak  Belediyemize iletilmiştir.
       Onaylanan  102 ada 7 nolu parselin deniz tarafındaki kıyı koruma yapısına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü salonunda 24/03/2022 tarihinde saat 8.30 da askıya çıkarılmış olup, 22/04/2022 tarihi mesai bitimine kadar askıda kalacaktır.


* Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü İlan panosunda askıya çıkarılmıştır.