Genel Duyuru


Tarih : 06.05.2022 00:00:00
Baslık : İhale İlanı
Özet :

Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıdaki listede nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulüyle kiraya verilecektir.