Genel Duyuru


Tarih : 11.01.2021 00:00:00
Baslık : 120 sayılı İhale İlanı
Özet : Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıdaki listede nitelikleri yazılı taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle kiraya verilecektir.