Genel Duyuru


Tarih : 13.02.2024 00:00:00
Baslık : İhale İlanı
Özet :

Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Foça Mahallesi, Yerguzlar Caddesi, Dış Kapı No:55, 1334 ada 1 parsel içerisinde ,11,70 m² Büfe ,11,70 m² Güvenlik Kulübesi ve 11,70 m² WC olmak üzere toplam 35,10 m² yüzölçümlü taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle kiraya verilecektir.